201509.25
0
0

A fost publicată legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal ce va intra în vigoare începând cu anul 2016.

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din data de 10 septembrie 2015 a fost publicată Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Noul cod fiscal, care va intra în vigoare începând cu anul 2016, stabileşte cadrul legal privind impozitele, taxele şi contribuţiile sociale obligatorii; contribuabilii care au obligaţia să plătească aceste impozite, taxe şi contribuţii sociale; modul de calcul şi de plată a acestora; procedura de modificare a acestor impozite, taxe şi contribuţii sociale.

Măsura palpabilă cuprinsă în cod este reducerea TVA de la 24% la 20% începând cu 1 ianuarie 2016. Au fost amânate, în schimb, eliminarea taxei pe stâlp, eliminarea accizei de 7 eurocenţi la litrul de carburant, reducerea TVA la 19% sau reducerea impozitului pe dividende de la 16% la 5%, ceea ce, măsuri ce, împreună, aduc venituri la buget de aproximativ 8 miliarde de lei anual.

Ca noutăţi, menţionăm următoarele:

– începând cu 1 ianuarie 2016, cota standard de TVA va scădea de la 24% la 20%, iar începând cu 1 ianuarie 2017 se va reduce la 19%;

– cota impozitului pe dividende scade de la 16% la 5%, începând cu 1 ianuarie 2017;

– cota de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor rămâne de 3%, însă se introduce cota de impozitare redusă de 1% pentru firmele nou-înfiinţate, care au cel puţin un salariat şi sunt constituite pe o durată mai mare de 48 de luni, iar acţionarii/asociaţii lor nu au deţinut titluri de participare la alte persoane juridice. Cota de impozitare este 1% pentru primele 24 de luni de la data înregistrării persoanei juridice;

– se elimină prevederile care stabileau că persoanele fizice care au în proprietate mai multe clădiri datorează impozit pe clădiri majorat;

– clădirile vor fi impozitate în funcţie de clasificarea acestora în: rezidenţiale, nerezidenţiale şi cu destinaţie mixtă.

Cu privire la impozitul pe profit acesta se datorează în cota de 16%, cotă generală. Dacă societatea desfăşoară activităţi din domeniul barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor sau cazinourilor, impozitul nu poate să fie mai mic de 5% din total venituri realizate.

Rezultatul fiscal se calculează ca diferenţă între veniturile şi cheltuielile înregistrate conform reglementărilor contabile aplicabile, din care se scad veniturile neimpozabile şi deducerile fiscale la care se adaugă cheltuielile nedeductibile.

Se remarcă noua definiţie a cheltuielilor deductibile conform căreia sunt deductibile cheltuielile efectuate în scopul realizării activităţii economice.

Se remarcă totodată introducerea în Codul fiscal a unei proceduri similare celei de corectare a erorilor contabile în sensul că dacă în anul curent se identifică o eroare de calcul a impozitului pe profit aferentă unui exerciţiu închis iar eroarea este nesemnificativă, corectarea se face pe seama profitului anului curent. Dacă eroarea este semnificativă se impune o corectare pe seama rezultatului fiscal al anului la care se referă eroarea.

Cu privire la taxa pe valoarea adăugată cota generală aplicabilă începând cu 1 ianuarie 2016 pentru TVA este de 20%. Se aplică următoarele cote reduse:

– cota de 9% pentru medicamente, cazarea în sectorul hotelier, alimente, servicii de restaurant şi catering.

– se extinde aplicarea cotei reduse de 5% pentru cărţi, manuale şcolare, reviste şi pentru accesul la evenimente culturale sau sportive, accesul la muzee, case memoriale, târguri sau expoziţii.

– se aplică cota de TVA de 5% şi pentru vânzarea de locuinţe sociale, în schimb se modifică condiţiile de aplicare în sens favorabil cumpărătorului.

Se extind măsurile de taxare inversă (simplificare a TVA fără plata efectivă a TVA) pentru clădiri, părţi de clădire şi terenuri, furnizările de telefoane mobile, furnizările de console de jocuri, tablete pc şi laptopuri.

Cu privire la impozitul pe venitul persoanei fizice cota generală de impozitare este de 16% iar tendinţa este de extindere a categoriilor de venituri pentru care se datorează asigurări sociale (contribuţii la pensii sau contribuţii la sănătate).

Cu privire la acciză se păstrează structura produselor accizabile existente şi în 2015 (accize armonizate şi accize nearmonizate). Nivelul accizei pentru principalele produse accizabile este:

–  benzină fără plumb: 2035,40 lei pentru 1.000 litri, respectiv 2.03 bani/litru.

–  alcool etilic: 3306,98 lei/ hl alcool.

S-a eliminat acciza nearmonizată de lux pentru iahturi, autoturisme cu capacitate cilindrica mai mare de 3.000 cmc etc. Rămân ca produse supuse accizelor nearmonizate lichidul cu nicotină din ţigareta electronică şi tutunul conţinut în produse din tutun încălzit.