201512.18
0
0

Dispoziţiile art. 666 din Codul de Procedură Civilă privind încuviinţarea executării silite de către executorul judecătoresc sunt neconstituţionale.

Curtea Constituţională a decis că dispoziţiile articolului 666 din Codul de Procedură Civilă sunt neconstituţionale prin exercitarea de către executorii judecătoreşti a unei activităţi specifice instanţelor judecătoreşti şi a faptului că declanşarea procedurii executării silite este sustrasă controlului judecătoresc.

Potrivit art. 666 din Codul de Procedură Civilă „Cererea de executare silită se soluţionează în maximum 3 zile de la înregistrarea ei. Executorul judecătoresc se pronunţă asupra încuviinţării executării silite, prin încheiere, fără citarea părţilor. Motivarea încheierii se face în cel mult 7 zile de la pronunţare

Curtea a stabilit că aceste dispoziţii contravin prevederilor constituţionale ale art. 1 alin. (4), prin prisma exercitării de către executorii judecătoreşti a unei activităţi specifice instanţelor judecătoreşti, precum şi ale art. 21 alin. (3) şi art. 124, prin prisma faptului că declanşarea procedurii executării silite este sustrasă controlului judecătoresc,.

În acest fel, pe de o parte, nu sunt respectate exigenţele dreptului la un proces echitabil, sub aspectul imparţialităţii şi independenţei autorităţii,  iar, pe de altă parte, înfăptuirea justiţiei este „delegată” executorului judecătoresc.

Totodată, Curtea Constituţională a reţinut încălcarea art. 147 alin. (4) din Constituţie, întrucât legiuitorul nu a respectat Decizia Curţii Constituţionale nr. 458 din 31 martie 2009, ignorând exigenţele constituţionale stabilite prin aceasta.