Drept civil

Codul civil a suferit schimbări radicale odată cu intrarea în vigoare a Noului Cod la 1 octombrie 2011. Prunaru & Asociații dispune de cunoștințele și experiența necesară pentru analiza juridică atât a vechilor reglementări cât și a noilor dispoziții, reușind să respecte termenele impuse de clienți indiferent de complexitatea problemelor juridice supuse dezbaterii. Viziunea evolutivă asupra dispozițiilor legale a permis avocaților care activează în cadrul societății să fie inventivi, să personalizeze procedura de urmat pentru a satisface cerințele specifice fiecărui client, reducând în acest fel la maxim disfuncționalitățile în derularea afacerilor și prevenind riscurile.

Drept comercial

Societatea de avocatură Prunaru & Asociații practică în domeniul dreptului societar toate activitățile juridice principale și conexe, asigurând consultanță și reprezentare pentru societăți naționale și internaționale și pentru organismele care compun structura acestora prin activități precum: asistență juridică pe durata procesului de constituire și de implementare a strategiilor corporatiste, redactarea documentelor societare, reorganizarea societăților prin fuziuni și absorbții, alianțe strategice și contracte de parteneriat, stabilirea relațiilor dintre angajatori și angajați, asistență acordată asociaților, acționarilor și directorilor pe parcursul derulării întregii activități a societății.

În acordarea consultanței urmărim în principal prevenirea eventualelor probleme juridice cu care s-ar putea confrunta o societate însă, atunci când este nevoie, avocații noștri asigură asistență juridică și reprezentare în orice dispută comercială judiciară sau extrajudiciară, atât în fața instanțelor civile cât și a instanțelor de arbitraj, la nivel național sau internațional.

Urmare a aderării României la Uniunea Europeană, mediul de afaceri a cunoscut evoluții majore prin creșterea continuă a oportunităților în domeniu. Reușita acestor afaceri presupune aportul unei echipe de juriști bine pregătiți în implementarea strategiilor corporatiste. Prunaru & Asociații și-a adus aportul la succesul unor astfel de afaceri prin excelenta expertiză în domenii precum: dreptul concurenței, achiziții publice, guvernanța societară, raporturi de muncă, drept administrativ, tehnologia informațiilor, proprietate intelectuală, autorizări și licențieri.


Dacă aveți nevoie de servicii juridice de drept comercial și civil românesc, nu ezitați să ne contactați.