201508.25
Off
0

Insolvenţa persoanelor fizice

Prin  Legea 151/2015 a fost instituită o procedură colectivă pentru redresarea situației financiare a debitorului persoană fizică, de bună-credință prin acoperirea într-o măsura cât mai mare a pasivului acestuia și descărcarea de datorii. În esenţă, o persoană fizică debitoare este considerată în stare de insolvenţă când patrimoniul acesteia se caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor…

201505.18
Off
0

Expertul tehnic functionar

În Monitorul Oficial nr. 766 din octombrie 2014 a fost publicată Decizia nr. 20 din 29 septembrie 2014 a ICCJ – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în Materie Penală privind interpretarea dispoziţiilor art. 175 alin. (1) si (2) din Codul penal privind funcţionarii publici. Titularul şi obiectul sesizării Prin încheierea de şedinţă din…