201603.22
0
0

România condamnată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului pentru încălcarea art. 3 şi 5 § 1din Convenţie.

Societatea Prunaru & Asociaţii a avut un succes important în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului de la Strasbourg în dosarul nr. 76672/12, în care a apărat interesele petenţilor Adrian Hoalgă, Adrian Cornel Leleşan şi Rusalin Viorel Săcârcea împotriva Statului Român.

Astfel, în cauza Hoalgă şi alţii împotriva României, Curtea a hotărât, în unanimitate, încălcarea art. 3 și art. 5 § 1 din Convenția Europeană a drepturilor și libertăților fundamentale, dispunând obligarea Statului Român la plata sumei de 11.500 EUR (daune morale) fiecăruia dintre reclamanți