201509.24
0
0

Ştampila nu mai trebuie aplicată pe documentele emise de persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat şi entităţile fără personalitate juridică.

În data de 20 iulie 2015, în Monitorul Oficial a fost publicată Ordonanţa Guvernului nr. 17/2015 prin care au fost abrogate prevederile legale ce impun aplicarea ştampilei pentru documentele depuse la instituţiile şi autorităţile statului de către persoanele fizice si persoanele juridice de drept privat, cât şi entităţile fără personalitate juridica.

Pe deasupra, ştampila nu mai trebuie aplicată nici pe documentele emise în relaţia dintre persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat şi entităţile fără personalitate juridică.

Până la data publicării Ordonanţa Guvernului nr. 17/2015, deşi nu au fost identificate prevederi legale de nivelul legislaţiei primare care să instituie obligaţia pentru persoanele fizice autorizate, persoanele juridice sau alte entităţi fără personalitate juridica de a utiliza ştampila în relaţia cu autorităţile sau instituţiile publice sau în relaţiile dintre acestea, totuşi exista o anumită uzanţă în utilizarea ştampilei. De asemenea, exista şi legislaţie secundară care impunea aplicarea ştampilei pe documentele ce erau depuse la diverse autorităţi publice.

Subliniem faptul că persoanele juridice de drept public vor fi obligate în continuare să aplice ştampila pe documentele pe care le emit.

Potrivit Legii nr. 31/1990 societăţile se identifică prin denumire, număr de înregistrare la Registrul comerţului şi cod unic de înregistrare, însă nu este nicio prevedere în legislaţia societăţilor care sa facă referire la obligaţia societăţilor de a aplica o ştampilă pe propriile documente, indiferent de natura acestora. Mai mult de la data intrării în Uniunea Europeana, obligativitatea ştampilării facturilor emise de societăţi a fost eliminata.

Totuşi, există şi unele excepţii, cum ar fi regulamentele Comisiei Europene din domeniul vamal, care impun aplicarea ştampilei pe documentele societăţii, inclusiv pe factura.